Katarzyna Olejnik- dyrektor
Leszek Piwnicki- wychowawca
Aldona Mamoń- wychowawca
Konrad Olborski- wychowawca
Paweł Baran- wychowawca.
Jolanta Dominiak- wychowawca
Marzena Juzala - wychowawca
Ewelina Włodarczyk - wychowawca
Magdalena Wosiewicz -pracownik socjalny
Wioleta Płonka - główna księgowa
Czesława Kryściak - sprzątaczka
Magdalena Sołtysiak - kucharka
Iwona Paturej - magazynierka